wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Zapraszamy do udziału w projekcie „Kierunek praca. Kompleksowe wsparcie dla bezrobotnych mieszkańców powiatów lubaczowskiego, przemyskiego ziemskiego i przeworskiego w wieku 30+” realizowanym w partnerstwie z Fundacją na rzecz rozwiazywania problemów społecznych SOCIETATIS.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Partnerzy

Lider Partnerstwa (Beneficjent)

bdc logoBD Center sp. z o. o. jest profesjonalną, niezależną i dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - badawczą, funkcjonującą na rynku od 2001 roku.

Działając na rzecz komercjalizacji, transferu wiedzy i technologii ze świata nauki do świata biznesu, BD Center specjalizuje się w realizacji badań społecznych, szkoleniach, projektach krajowych i międzynarodowych z zakresu polityki społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości. BD Center świadczy także pełen zakres usług analitycznych i konsultacyjnych.

Naszymi Klientami są instytucje działające w rozmaitych branżach i sferach życia publicznego: przedsiębiorstwa, jednostki administracji państwowej i samorządowej oraz organizacje pozarządowe.

Dysponujemy zgranym i kreatywnym zespołem o znaczącym dorobku naukowym i bogatym doświadczeniu praktycznym. Posiadamy wysoce merytoryczną kadrę badawczą i analityczną a fundament naszej działalności stanowią zasady Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Ciągły rozwój firmy pozwala na indywidualne i dokładne dopasowanie naszej oferty do Państwa wymogów i oczekiwań, gwarantując przy tym najwyższą jakość świadczonych usług.

Więcej informacji o firmie na stronie www.bdcenter.pl

 

Partner

societatis logoFundacja na rzecz rozwiązywania problemów społecznych Societatis powstała w Rzeszowie 28.06.2013 roku z inicjatywy jej założycielki i Fundatorki dr hab. prof. nadzw. Beaty Szluz jako niezależna i samodzielna organizacja.

Do programu Fundacji może zostać zakwalifikowany każdy pozostający w trudnej sytuacji życiowej, zagrożony wykluczeniem społecznym, deklarujący chęć poprawy własnej sytuacji życiowej, pragnący uczestniczyć w szkoleniach przygotowujących do zawodu, na który jest obecne zapotrzebowanie na rynku pracy.

Fundacja na Rzecz Rozwiązywania Problemów Społecznych SOCIETATIS zajmuje się organizacją, inicjowaniem, a także finansowaniem szkoleń dla osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także zmieniających kwalifikacje zawodowe. Podejmujemy szeroką tematykę działań w zakresie przeciwdziałania konfliktom kulturowym, etycznym i rasowym. Koordynujemy także działaniami w zakresie gromadzenia, ochrony i upowszechniania dóbr kultury. Ponadto tworzymy kompleksowe programy pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie; w tym pomoc psychologiczną, pedagogiczną, prawną, terapeutyczną. Szkolenia mają na celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji osób bezrobotnych, a w efekcie zwiększenie ich szans na uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zawodowej, ponadto skierowane są do osób niepełnosprawnych ruchowo znajdujących się w szczególnie ciężkiej sytuacji materialnej.

Więcej informacji o fundacji na stronie www.societatis.org.pl